Important message

In connection with an update of our systems the website will be unavailable between Noon on Friday September 21 and 8 AM on Monday September 24. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

Nedlasting av "Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser"

Før du kan laste ned rapporten må vi be om noen opplysninger. Dette er en oppdragsrapport og vi trenger å vite hvem som laster den ned.