Nedlasting av "Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser"

Før du kan laste ned rapporten må vi be om noen opplysninger. Dette er en oppdragsrapport og vi trenger å vite hvem som laster den ned.