Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar i Oslo 1. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar på Værnes 14. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Trøndelag)
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterer vi til seminar i Trondheim 29. januar.

2017-12-11

More about Seminar: Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene blir presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der vil også ulike aktører fortelle litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011.

2017-11-01

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Stavanger)
 

ISO/TC 184/SC 4 Industrial data - also often referred to as STEP - hold their next meeting in Oslo, Norway, in May. On this occasion, an open meeting, the Industry Day, will be held on Wednesday 10 May on the interoperability of industrial data, i.e., integration, exchange and quality measurement of industrial data used, for example, in CAD/CAE, PLM, ILS-LCI and BIM.

2017-04-06

More about Seminar on interoperability of Industrial data
 

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv. Nå lanserer Standard Norge tre norske standarder som hjelper bestillere og leverandører når det gjelder anskaffelser.

2017-03-29

More about Lansering 2. mai: Vi setter standarden for universell utforming av persontransport
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-10-03

More about Kurs i standardisering 19. september og 17. oktober 2017
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-10-03

More about Kurs i standardisering 6. mars og 10. april 2018
 

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

2016-07-19

More about Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder
 

Norge er en viktig bidragsyter i utviklingen av internasjonale miljøstandarder. Nå lanserer Standard Norge en ny standard, ISO 14004, som Norge har ledet arbeidet med å utvikle. Det markerer vi med en halvdags miljøkonferanse 3. mai. Det er stor interesse for arrangementet, og påmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 1200.

2016-03-31

More about Arrangement: Veien til et grønt skifte
1 2 > »