Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Tirsdag 14. august kan du høre noen case som viser hvordan byggsektoren kan vise vei mot lavutslippssamfunnet.

2018-07-03

More about Klimagassberegninger for bygg
 

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Møt oss på Arendalsuka 14. august og få et glimt av framtidens bygg med den nye standarden for livsløpsbaserte klimagassberegninger.

2018-07-02

More about Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav
 

Mangfoldsledelse handler om styrken i ulikhetene og å bruke potensialet i mangfoldet. Velkommen til vårt seminar under Arendalsuka!

2018-06-20

More about Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse
 

Framtidens transportløsninger blir tema på Arendalsuka når eksperter og gründere møter representanter for sentrale myndigheter og næringsliv til debatt.

2018-06-19

More about Veien til økt mobilitet i framtidens byer
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2018-04-25

More about Kurs i standardisering 20. september og 30. oktober 2018
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar i Oslo 1. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar på Værnes 14. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Trøndelag)
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterer vi til seminar i Trondheim 29. januar.

2017-12-11

More about Seminar: Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene blir presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der vil også ulike aktører fortelle litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011.

2017-11-01

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Stavanger)
 

ISO/TC 184/SC 4 Industrial data - also often referred to as STEP - hold their next meeting in Oslo, Norway, in May. On this occasion, an open meeting, the Industry Day, will be held on Wednesday 10 May on the interoperability of industrial data, i.e., integration, exchange and quality measurement of industrial data used, for example, in CAD/CAE, PLM, ILS-LCI and BIM.

2017-04-06

More about Seminar on interoperability of Industrial data
1 2 3 > »