Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2018-10-16

More about Kurs i standardisering 7. februar og 13. mars 2019
 

Standard Norge inviterer til seminar 7. november i Bergen. På seminaret kan du få høre om standarders påvirkning på økonomien, hva som finnes av standarder for fiskeri og havbruk, og litt om arbeidet som skjer internasjonalt og er under norsk ledelse.

2018-10-15

More about Standardisering i fiskeri og havbruk: Veien til økt verdi
 

330 experts on ICT security gather in Gjøvik this autumn. 4 October cyber security will be on the agenda when we invite you to Norwegian Business Forum.

2018-08-08

More about Welcome to Norwegian Business Forum on cyber security
 

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Tirsdag 14. august kan du høre noen caser om hvordan byggsektoren viser vei mot lavutslippssamfunnet.

2018-07-03

More about Hvordan skal vi beregne klimagassutslippene fra bygg?
 

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Møt oss på Arendalsuka 14. august og få et glimt av framtidens bygg med den nye standarden for livsløpsbaserte klimagassberegninger.

2018-07-02

More about Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav
 

Mangfoldsledelse handler om styrken i ulikhetene og å bruke potensialet i mangfoldet. Velkommen til vårt seminar under Arendalsuka!

2018-06-20

More about Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse
 

Framtidens transportløsninger blir tema på Arendalsuka når eksperter og gründere møter representanter for sentrale myndigheter og næringsliv til debatt.

2018-06-19

More about Veien til økt mobilitet i framtidens byer
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2018-04-25

More about Kurs i standardisering 20. september og 30. oktober 2018
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar i Oslo 1. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar på Værnes 14. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

More about Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Trøndelag)
1 2 3 > »