Important message

In connection with an update of our systems the website will be unavailable between Noon on Friday September 21 and 8 AM on Monday September 24. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

Bilde fra en frokost

Standard Morgen

Konseptet Standard Morgen er jevnlige frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Begrepet har dobbelt betydning basert på at det som er «standard» viser at ting fungerer og «morgen» fordi møtene arrangeres på morgenen.

Som oftest arrangeres Standard Morgen fra kl. 0800 til 1030 hvor første del er servering av lettere frokost for den som måtte ønske det. Av hensyn til bestilling av frokost er vi avhengig av påmelding.

Oversikten under viser vår plan for Standard Morgen framover, men vi tar forbehold om endringer. Nye frokostmøter vil bli lagt til så snart de er planlagt. Når programmet til et frokostmøte er på plass eller det er åpnet for påmelding, legger vi inn en lenke.

Dato Tema Sted Merknad
25. sept Kvalitet for helse- og omsorgstjenester - lansering av NS-EN 15224 oversatt til norsk Mustads vei 1 Utsatt fra juni
9. okt. Lansering av NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer Mustads vei 1  
11. okt. Lansering av ny Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger Mustads vei 1  
17. okt. Universell utforming i byginger, lanseringer av to nye standarder Mustads vei 1  
13. nov. Risikostyring – lansering av NS-ISO 31000 på norsk Mustad vei 1 Utsatt fra 6. sept.
Høsten Samfunnssikkerhet og beredskap – har vi noe å lære av andre? Mustads vei 1 Utsatt fra juni

(Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.)

Dersom du har spørsmål til Standard Morgen kan du kontakte Tove N. Grønseth eller Einar Morten Lassesen i Standard Norge.

Last updated: 2018-09-20