Hengelås over binærkoder

Standard Morgen: Et marked i voldsom vekst – standarder sikrer personvernet

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitet og personvern, er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at informasjon om den enkelte ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Vi inviterer til frokostmøte mandag 11. desember hvor du kan høre om hvordan standarder bidrar til å sikre personvernet.

Vi får stadig tilgang på nye og spennende «smarte» produkter, som treningsarmbånd, leker, helseverktøy og klokker. Funn tyder imidlertid på at det er at det er store utfordringer knyttet til datasikkerheten på flere av disse produktene.

Det er allerede under utvikling en del internasjonale retningslinjer som særlig berører forbrukere og personvern. Temaet er også aktualisert ved Forbrukerrådets funn i undersøkelsen av GPS-klokker for barn og den usikkerhet som råder om hvilken trygghet disse klokkene egentlig gir og i forhold til den nye personvernforordningen, GDPR, som innføres neste år.

Internasjonalt foreligger det forslag til et nytt standardiseringsprosjekt fra ISO med tittelen «Consumer Protection - Privacy by design for Consumer Goods and Services». Dette prosjektet vil bli presentert på frokostmøtet.

Det er stort trykk på at personvern skal innarbeides i løsninger fra starten av utformingsprosessene. Dette er et krav i personvernforordningen, og i standardisering er det flere forslag til hvordan dette kan gjøres for eksempel for forbrukerprodukter, helseprodukter og ulike tjenester.

Meld deg på frokostmøtet og hør mer om hvordan standarder kan bidra til å sikre personvernet i en stadig mer digitalisert og «smart» hverdag.

Når: mandag 11. desember, kl. 0830 til 1000 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0800 Frokost
0830 Velkommen
Tittel ikke avklart
Torgeir Waterhouse, IKT Norge
Når big data blir big business
Arne Dulsrud, SIFO
Personvern er forbrukervern - Erfaringer fra forbrukersiden. - Appfail, toyfail og watchout!
Finn Myrstad, Forbrukerrådet
Personvern i alle ledd – Standarder bidrar til gode løsninger
Knut Lindelien, Standard Norge
1000 Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Dessverre blir ikke frokostmøtet streamet. Dersom innlederne godkjenner det, blir derimot resentasjonene lagt ut i etterkant .

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Last updated: 2018-01-04