We have updated our Privacy Statement

Read about how how we collect and use your personal data in our new Privacy statement.

 

This instance of Business Connector cannot connect to AOS and must be restarted.

Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, Eurokode 8, NS 15251 Inneklima, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.