Important message

In connection with an update of our systems the website will be unavailable between Noon on Friday September 21 and 8 AM on Monday September 24. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

Kursbetingelser

Kursbetingelser for Standard Online AS.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

  • 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
  •  7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Last updated: 2018-06-15