Weekend updates

You may experience some instability with our webshop from Friday, April 28 at 22.00 until Saturday, April 29 at 22.00, due to updates.

 

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-05-03 Bergen
Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid 2017-05-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-05-04 Høvik, Bærum
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-05-10 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2017-05-16 Bergen
Fulltegnet! Pga. stor pågang setter vi opp nytt kurs 13. juni. Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 2017-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Innføring i standarder for automatiske faste brannslokkeanlegg 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen 2017-05-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-31 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-06-01 Tromsø
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-06-13 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med sertifiseringseksamen 2017-08-22 Bergen
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2017-09-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-09-06 Lysaker (Bærum)
Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø 2017-09-07 Oslo
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2017-09-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-09-13 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-09-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007+NA:2014 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid 2017-09-20 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk miljøledelse med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-09-21 Trondheim
Konferanse: Integrert styring og ledelse 2017-09-26 Oslo
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-04 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-05 Trondheim
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-10 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-11 Bergen
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-10-17 Bergen
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2017-10-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-11-01 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-11-02 Bergen