Nyhetsarkiv

 

Lovendringer gjør det nødvendig å endre enkelte byggblanketter. De er nå lagt ut på høring.

2018-05-18

More about Nye versjoner av byggblanketter for forbrukere på høring
 

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

2018-05-18

More about Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
 

NORSOK Z-TI JIP will be launched 23 May in Oslo and 24 May in Stavanger, respectively at Aker Solutions and at Statoil. These launch meetings are organized to reach the oil and gas industry with information and an invitation to participate in the project.

2018-05-15

More about Joint industrial NORSOK project for digital technical information
 

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jf. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet. Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelig for alle.

2018-05-11

More about Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser
 

Et forslag til ny Norsk Standard, NS 3468, med krav til hvordan grove steinmaterialer og resirkulerte materialer skal beskrives og dokumenteres er på høring til 29. juni. Benytt muligheten til å si din mening om den.

2018-05-10

More about NS 3468 Grove steinmaterialer på høring
 

De europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, er under revisjon. 2. mai 2018 arrangerte Standard Norge er seminar om status på arbeidet og nasjonal koordinering. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2018-05-09

More about Revisjon av Eurokodene – status på arbeidet per mai 2018
 

Det er viktig å tenke effektiv og lønnsom drift av bygg hvor målet må være riktig kvalitet til riktig kostnad. Dette gir økte krav og forventninger til både eiere, bestillere og leverandører av støttetjenester til kjernevirksomheten. Her kan du lese om hvilke prosjekter som pågår innenfor området og som du kan være med å utvikle.

2018-05-09

More about Hva skjer innenfor fasilitetsstyring (FM)?
 

Renholderne på Kysthospitalet i Os scorer gang etter gang skyhøyt på de årlige kontrollene av renholdet, mye takket være standarden NS-INSTA 800.

2018-05-04

More about Her får nesten ingen pasienter infeksjon etter operasjon
 

Selv om et byggverk kan bygges på ulike måter, er det en rekke fellestrekk i prosessen. Nå starter arbeidet med å utarbeide en Norsk Standard.

2018-04-25

More about Skal utvikle Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen
 

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

2018-04-24

More about ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø