Nyhetsarkiv

 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterer Standard Norge og Oslo kommune til en spennende sesjon om bærekraftig byutvikling.

2018-02-21

More about Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter
 

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Nå er standarden ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i ny utgave.

2018-02-16

More about ISO 31000 - standarden for risikostyring er klar
 

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Her kan du finne presentasjoner og se video av innleggene på Standard Morgen 15. februar.

2018-02-15

More about Stol på standardene – møbelstandardisering
 

Selvkjørende Teslaer og KIA'er kan ikke kommunisere på amerikansk og koreansk. De må snakke sammen på et dataspråk basert på åpne standarder, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Dagens Næringsliv.

2018-02-14

More about Gatesmarte standarder
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

2018-02-13

More about Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon
 

Nytt i årets utgave er at Del C Forberedende ytelser har blitt revidert og samtidig splittet opp i tre separate standarder: NS 3420-CD, -CH og -CU. I tillegg er det gjort endringer til Del K som omhandler anleggsgartnerarbeider.

2018-02-12

More about NS 3420 - Hva er nytt i 2018-utgaven?
 

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

2018-02-09

More about Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer
 

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene (TEK17).

2018-02-09

More about Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterte vi til seminar i Trondheim 29. januar. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på seminaret.

2018-02-09

More about Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

NS 4400:2018 erstatter standardene NS 4400:2000 til og med NS 4413:2000, som nå er slått sammen til én standard.

2018-02-07

More about Ny standard for planteskolevarer NS 4400