Nyhetsarkiv

 

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.

2018-11-20

More about NEK 400 - nå på engelsk
 

Planleggerne av vinter-OL i Beijing 2022 har vært på Vestlandet for å lære av utfordringene under sykkel-VM i Bergen, da blant annet ambulansetrafikken til Haukeland sykehus ble delvis blokkert. Samtidig tar Norge ansvar for ny ISO-standard for store arrangementer i store byer.

2018-11-15

More about Kineserne vil lære av VM-tabbe i Bergen
 

Blokkeringen av biltrafikk til Haukeland sykehus under sykkel-VM i Bergen kan føre Norge inn i lederrollen for internasjonal standardisering av sikkerhet under storby-arrangementer.

2018-11-15

More about Norge ønsker å ta lederrolle for sikkerhet ved arrangement i store byer
 

I en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for de fleste virksomheter. Nå er standarden NS-ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i norsk utgave.

2018-11-14

More about Risikostyring – NS-ISO 31000 lansert på norsk
 

In March 2019 a two days course on this standard will be arranged in both Stavanger and Aberdeen hosted by the working group ISO/TC 67/WG 4 Reliability engineering & technology. Advanced registration is required by Thursday 22 January 2019.

2018-11-13

More about Course on ISO 14224 Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
 

Norsk Standard for akustiske krav til musikkrom har vekket interesse i utlandet. Standarden er allerede tatt i bruk i flere andre land. Nå blir den internasjonal standard.

2018-10-30

More about Verden vil ha norsk musikkrom-standard
 

Den norske bygningsmassen er en viktig kulturell og materiell ressurs. Mange bygninger har kulturminneverdi på grunn av historiske, arkitektoniske eller kulturelle forhold. Standarden NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse gir veiledning for forbedring av energiytelsen i disse bygningene.

2018-10-30

More about Forbedring av energiytelse i historiske bygninger
 

5. og 6. desember kan du møte Standard Norge på Evolve Arena på Lillestrøm. Evolve har som mål å være Norges viktigste arena for urban utvikling og ny mobilitet. Vi har gått sammen med buildingSMART Norge og ITS Norge om initiativet Smart samspill for smarte samfunn.

2018-10-25

More about Evolve Arena: Smart samspill for smarte samfunn
 

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

2018-10-19

More about Ny utgave av NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet er lansert
 

Papir ble utviklet av kineserne for over 2000 år siden, men det var først på 19-hundretallet at vi for alvor startet med «merkevarebygging» og informasjon av ulikt slag på selve pakningen.

2018-10-18

More about Det er viktig med riktig emballasje