Nyhetsarkiv

 

Den nye norske standarden NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon ble publisert 1. januar 2019. Det er første gang vi har en standard som beskriver hvordan steinmaterialer over 90 mm skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser.

2019-01-23

More about Ny standard for grove steinmaterialer
 

Endring i bustadoppføringslova fra 1. januar har medført at alle forbrukerblankettene er gitt ut i nye og oppdaterte versjoner.

2019-01-18

More about Nye utgaver av forbrukerblankettene
 

Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne bør lages i henhold til standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-01-17

More about Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard - NS 3600
 

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentrale for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på Internett.

2019-01-17

More about Krav om universell utforming ved offentlige anskaffelser
 

Gjeldende utgave av standarden er edition 5 fra oktober 2011. Arbeidet med neste utgave forventes å starte opp i andre kvartal 2019.

2019-01-11

More about NORSOK M-101 Structural steel fabrication revideres
 

Alle deler av den europeiske standarden for lekeplassutstyr er nå tilgengelige på norsk. Standardene bidrar til sikrere lekeplasser.

2019-01-10

More about Lekeplasstandardene er nå tilgjengelige på norsk
 

NS 3420, del BO, er nå lagt ut på høring. Legg inn dine innspill og kommentarer innen 11. mars.

2019-01-10

More about Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet
 

26. mars inviterer Standard Norge, Miljøfyrtårn, Virke, Oslo kommune, LO og Simpli til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst.

2019-01-09

More about Miljøledelseskonferansen 2019
 

Kan felles standarder for innsamling av data gagne havbruksnæringen?

2018-12-20

More about Teknologi og muligheter i havbruksnæringen
 

Som en del av Standard Norges samfunnsansvar gir vi også i år en julegave til en veldedig organisasjon i stedet for gaver til ansatte. Årets julegave går til UNICEF og blir øremerket for å hjelpe barn som er rammet av sultkatastrofen i Jemen.

2018-12-19

More about Vi støtter UNICEFs viktige arbeid for barn i Jemen