Bygg, anlegg og eiendom

 

Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne bør lages i henhold til standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-01-17

More about Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard - NS 3600
 

Alle deler av den europeiske standarden for lekeplassutstyr er nå tilgengelige på norsk. Standardene bidrar til sikrere lekeplasser.

2019-01-10

More about Lekeplasstandardene er nå tilgjengelige på norsk
 

NS 3420, del BO, er nå lagt ut på høring. Legg inn dine innspill og kommentarer innen 11. mars.

2019-01-10

More about Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet
 

Arbeidet med en Norsk Standard for bærekraftige anskaffelser innenfor BAE-sektoren starter i januar. Standard Norge rekrutter nå fagpersoner til komitearbeidet.

2018-12-17

More about Vil du være med å sette standarden for bærekraftige anskaffelser i BAE-sektoren?
 

Benytt muligheten til å si din mening om standarden for brannaramanlegg innen høringsfristen 20. desember.

2018-11-25

More about Ny versjon av NS 3960 for brannalarmanlegg er på høring
 

Si din mening om utkastet til ny versjon av NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering og gjennomføring. Fristen er 20. desember.

2018-11-24

More about Ny versjon av ITB-standarden, NS 3935, er på høring
 

Hvor store vibrasjoner tåler en bygning? For å skaffe grunnlagsdata til Norsk Standard for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk.

2018-11-23

More about Norsk Standard for vibrasjoner revideres med sprengstoff
 

Norsk Standard for akustiske krav til musikkrom har vekket interesse i utlandet. Standarden er allerede tatt i bruk i flere andre land. Nå blir den internasjonal standard.

2018-10-30

More about Verden vil ha norsk musikkrom-standard
 

Den norske bygningsmassen er en viktig kulturell og materiell ressurs. Mange bygninger har kulturminneverdi på grunn av historiske, arkitektoniske eller kulturelle forhold. Standarden NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse gir veiledning for forbedring av energiytelsen i disse bygningene.

2018-10-30

More about Forbedring av energiytelse i historiske bygninger
 

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Disse ble lansert 17. oktober og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2018-10-17

More about Nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger lansert