Bilde av snekker med vater

Relevante standarder for byggmestere

Oversikten over standarder som er viktige for byggmestere inneholder relevante standarder for kvalitetsstyring, utvalgte standardiserte kontrakter og standarder knyttet til prosesser for anbud og tilbud.

Oversikten har også med seg sentrale standarder knyttet til overtagelse av bygg, blant annet hva som skal leveres av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ved ferdigstillelse.

I tillegg vises det til to relevante standarder knyttet til hhv uavhengig kontroll og tilstandsanalyse.

Enkeltkjøp eller abonnement

Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Last updated: 2017-03-23

Startpakke for byggmestre

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 000,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS 3450:2006, NS 3456:2010, NS 3700:2013, NS 3940:2012, NS 8406:2009, NS 8430:2009, NS 11001-2:2009

LanguageNorskEdition: 1 (2013-11-27)

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

NOK 1 507,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8409:2008

Standard

NOK 409,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

LanguageNorskEdition: 1 (2008-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8406:2009

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

LanguageNorskEdition: 1 (2009-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3450:2014

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

LanguageNorskEdition: 1 (2014-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3420-A:2009

Standard

NOK 952,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

LanguageNorskEdition: 41 (2009-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3420-1:2014

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

LanguageNorskEdition: 1 (2014-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3420-Q:2014

Standard

NOK 2 172,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Q: Tømrerarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2014-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 629,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje- og innredningsarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2016-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS-EN 14250:2010

Standard

NOK 728,00 (excl. VAT)

Trekonstruksjoner - Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater

LanguageNorskEdition: 1 (2010-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 597,00 (excl. VAT)

Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8175:2012

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 728,00 (excl. VAT)

Akustikk - Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner - Forenklet metode (ISO 10052:2004)

LanguageNorskEdition: 1 (2005-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3931:2014

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Elektrotekniske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8430:2009

Standard

NOK 267,00 (excl. VAT)

Overtakelse av bygg og anlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 267,00 (excl. VAT)

Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-29)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 267,00 (excl. VAT)

Mangelliste - Næringsforhold

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-29)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NS 3940:2012

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Areal- og volumberegninger av bygninger

LanguageNorskEdition: 4 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 409,00 (excl. VAT)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

LanguageNorskEdition: 3 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 409,00 (excl. VAT)

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696

LanguageNorskEdition: 1 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3456:2010

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

LanguageNorskEdition: 1 (2010-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS-EN 13187:1998

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode (ISO 6781:1983 modifisert)

LanguageNorskEdition: 1 (1998-12-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8404:2013

Standard

NOK 409,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

LanguageNorskEdition: 1 (2013-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 3600:2013

Standard

NOK 728,00 (excl. VAT)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

LanguageNorskEdition: 1 (2013-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options