Plattform i storm
Plattformen Sleipner A i storm. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Gratis fagseminar om NORSOK N-003

Den nylig publiserte standarden NORSOK N-003 Actions and actions effects blir tema når Petroleumstilsynet inviterer til seminar i samarbeid med Standard Norge og Ekspertgruppe N Konstruksjoner (EG N).

Økt forståelse hos utførende aktører i industrien er viktig i en tid hvor kostnader, standardisering og forenkling er i fokus i bransjen. Hovedformålet med seminaret er å gi brukerne i industrien kjennskap til bakgrunnen for de mest sentrale endringene i standarden.

Seminaret gir også mulighet for personlig faglig utvikling, da bakgrunnsdetaljene som har ført til de aktuelle kravene i den nye standarden, vil bli diskutert. EG N er også opptatt av tilbakemelding fra brukere av NORSOK-standarder om forhold som bør bearbeides.

På programmet står de mest sentrale temaene som diskuteres i industrien for tiden, blant annet:

 • Oversikt over hovedendringer
 • Bølgetopper og bølgetopp statistikk
 • Air gap og bølgelaster mot dekk på flytere
 • Slamming laster
 • Brytende bølger
 • Air gap på bunnfaste konstruksjoner og lokale laster
 • Forenklet bestemmelse av ekstremverdier av lastvirkninger (i langtidsperspektiv)
 • Is- og snølaster
 • Skipsstøt - blant annet krav til  minimum støtenergi
 • Dynamisk analyse av jackets og jack-ups
 • Kombinasjon av bølger, vind og strøm
 • Bruk av modellforsøk i design
 • Åpen spørsmålssesjon

Innleggene vil bli gitt av eksperter som har utformet siste revisjon av N-003:

Torgeir Moan, Sverre Haver, Tone Vestbøstad, Arne Nestegård, Kenneth Eik, Gerhard Ersdal og Ole David Økland.

Tid: Torsdag 14. september 2017, kl. 0900-1500 (registrering fra 0830)
Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Seminaret er gratis og du kan melde deg på her

Presentasjonene vil bli gitt på norsk.

Last updated: 2017-09-06