Folk som snakker sammen på konferanse
Foto: Hung Ngo/Standard Norge

Prosjekt NORSOK-analyse og veien videre

Under frokostmøtet Standard Morgen i Stavanger 21. juni fikk deltakerne presentert resultater fra prosjektet NORSOK analyse og hvordan Standard Norge og næringen nå jobber videre med anbefalingene fra prosjektet.

Samtlige NORSOK-standarder er evaluert etter prosjektkriteriene forsvarlig sikkerhetsnivå, kostnadsreduksjon, økt konkurransekraft og internasjonalisering. Ifølge Standard Norges sektorstyreleder for petroleum Per-Arne Røstadsand fra Statoil, har industrien engasjert seg bredt og økt sin kompetanse gjennom prosjektet.

Så langt er resultatene av prosjektet at 19 prosent av de gamle standardene blir trukket tilbake, 22 prosent blir helt nye, 31 prosent beholdes i eksisterende form, mens 25 prosent av NORSOK-standardene revideres.

Et prioritert område er revisjon av dokumentasjonsstandardene eller Z-standardsamlingen i NORSOK. Arild Toft fra ConocoPhillips som leder dette arbeidet sammen med Bjørn Berli fra EPIM, forklarte hvordan ekspertene nå er godt i gang med å digitalisere og redusere dokumentmengden som et ledd i dette revisjonsarbeidet.

Last ned presentasjonene fra frokostmøtet

NORSOK analyseprosjektet
v/ Per Arne Røstadsand, Statoil/ leder Sektorstyre Petroleum, Standard Norge

Verdien av oppdaterte standarder for industrien
v/ Hans Petter Rebo, Norsk Industri

Standard Norges oppfølging av analyseprosjektet
v/ Inghild Kaarstad, Standard Norge

Z-TI - eksempel på revisjonsprosjekt:
Revisjon av innholdet i dokumentasjonsstandardene,
Z-001, Z-CR-002, Z-DP-002, Z-003 og Z-018
v/ Arild Toft, ConocoPhillips

Kravformatet: I dag har vi en dokumentstruktur.
Vil framtiden bestå av digitale kravbaser?
v/ Helge Olsen, Standard Norge

Last updated: 2017-07-04