Arbeidstakere i ulike situasjoner
Foto: Nicolas Tourrenc, Per-Martin Grambo/ Veidekke, Pixabay

Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001

En ny internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001, utgis 12. mars og kommer i salg kort tid etter. Den nye standarden overtar etter britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge. ISO 45001 blir fastsatt som Norsk Standard i april.

Internasjonale krav til arbeidsmiljø

Den nye standarden for arbeidsmiljø tar blant annet for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden vil også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Bred internasjonal interesse og deltakelse

80 av ISOs medlemsland har deltatt eller vært observatør i arbeidet med denne standarden. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som regulerer ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet

Norge har deltatt med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, som har utarbeidet denne nye standarden. Standard Norge har en egen speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Speilkomiteen ledes er Berit Sørset fra Norsk Industri. Medlemmene kommer fra myndigheter, industri, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og konsulent- og sertifiseringsorganisasjoner.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder

Denne nye arbeidsmiljøstandarden skal baseres på den felles strukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner, i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO/IEC 27001 IT-sikkerhet.

Kontaktpersoner

Guri Kjørven:
Personlig verneutstyr, Ledelsessystem for arbeidsmiljø
Prosjektleder 
970 46 151 / gkj@standard.no

Iiris Turunen-Rindel:
Akustikk og støy
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Popular standards

ISO 45001:2018

Standard

NOK 1 534,00 (excl. VAT)

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-03-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-1:2010

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-2:2010

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-3:2010

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-4:2010

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 788,00 (excl. VAT)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

LanguageEngelskEdition: 1 (2011-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 167,00 (excl. VAT)

Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011)

Languageno/en no/enEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 507,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options