Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser, samt undervannsakustikk (egen lenke). I tillegg omfattes også arbeid knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk.

Sint gutt holder seg for øreneStandardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN). Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomitéen for akustikk (SN/K 001).

Nasjonale standarder
De norske standardene er utviklet hovedsakelig for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innenfor

 • lydklasser/bygningstekniske forhold
 • romakustikk og lydoverføringsutstyr
 • innemiljø/støy fra tekniske installasjoner
 • ytre miljø/støy fra kilder utendørs
 • arbeidsmiljø

Internasjonale standarder
I ISO utarbeides det standarder for:

 • Generell akustikk (ISO/TC 43)
 • Støy (ISO/TC 43/SC 1)
 • Bygningsakustikk (ISO/TC 43/SC 2)
 • Undervannsakustikk (ISO/TC 43/SC 3)

I tillegg til de dedikerte internasjonale standardiseringskomiteene på området arbeides det med akustikk og støy også i flere andre tekniske komiteer i ISO og CEN. Spesielt gjelder dette produktstandarder.

Europeiske standarder
Den europeiske standardiseringen omfatter:

 • Bygningsakustikk (CEN/TC 126)
 • Støy og akustikk (CEN/TC 211)
 • Krav til hørselsvern (CEN/TC 159)

Bygningsakustiske standarder for måling av luftlydisolasjon og trinnlydnivå i felt (på stedet) i er utgitt i nye utgaver som NS-EN ISO 16283-1 (luftlydisolasjon), 16283-2 (trinnlydisolasjon) og 16283-3 (fasadelydisolasjon). Disse erstatter tidligere feltmålemetoder i NS-EN ISO 140-serien. Standardene for vurderingsmetoder, NS-EN ISO 717-serien, har vært til en forenklet revisjon. Disse ble utgitt på norsk i august 2016. Det var ventet en god del endringer i vurdering av luftlyd- og trinnlydisolasjon som kunne påvirke valg av konstruksjonsløsninger som tilfredsstiller grenseverdier for lydforhold. Les også om aktuelle målestandarder.

I ISO og CEN pågår det en diskusjon om felles lydklassifisering. Dette er det en del uenighet om på grunn av til dels svært ulike lydkrav i medlemslandene. Et forslag var til komitehøring sommeren 2016. Resultatet viser at man ikke ønsker en europeisk standard om lydklassifisering. Standardforslaget vil derfor gå videre som et ISO-forslag. Det er påmeldt norske deltakere i arbeidet, og komiteen for akustikk følger nøye med i arbeidet. I februar 2015 ble det satt ned en arbeidsgruppe AG03 som følger med arbeidet internasjonalt, og nasjonalt vurderer revisjon av kriterier for lydisolasjon i NS 8175. Les mer om dette under lydklasser.

Standard Norge prioriterer oversettelse av standarder som er tilknyttet regelverk, og som har brukere med behov for norsk oversettelse.

Europeiske standarder for måling av etterklangstid, metoder for bestemmelse av romakustiske egenskaper for åpne landskap, metoder for bestemmelse av flanketransmisjon, lydabsorpsjon og lydisolasjon av gulv og himlinger mm. Standarden for egenskaper for åpne landskap inneholder flere nye akustiske parametere for evaluering av romakustiske forhold, bl.a. i kontorlandskap, og er et nyttig verktøy for bestemmelse av romakustiske forhold.

Norske eksperter deltar aktivt i ca. 30 arbeidsgrupper i CEN og ISO. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Støy i arbeidsmiljø er høyt prioritert som følge av revisjon av EU-direktiver. Det er også utgitt en samling av de viktigste standardene for måling av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø. Disse er oversatt til norsk. Les mer om dette under støy i arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NS 8175:2012

Standard

NOK 597,00 (excl. VAT)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 8178:2014

Standard

NOK 489,00 (excl. VAT)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 250,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

NOK 597,00 (excl. VAT)

Akustikk - Måling av romakustiske parametere - Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2012)

LanguageNorskEdition: 1 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 050,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options