bygning eksteriør
Foto: ScanStockPhoto

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg om prosjektering av konstruksjoner, utførelse av konstruksjoner, og materialer og produkter til bruk i konstruksjoner. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet. Vi er i en fase hvor de nasjonale standardene etter hvert har blitt faset ut og erstattet av felleseuropeiske standarder.

Fra byggingen av operaen (foto: Veidekke)

For prosjekteringsområdet har vi fra perioden 2008 til 2010 fått nye felleseuropeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner; Eurokoder. På en del avgrensede områder har de nasjonale tilleggsbestemmelser, og de norske tilleggsbestemmelsene skal benyttes i Norge. Tilsvarende nasjonale tilleggsbestemmelser finnes også i de andre europeiske landene.

I Norge har vi i de siste årene fått egne standarder for utførelse av betong NS-EN 13670 + NA og stålkonstruksjoner NS-EN 1090. Begge disse er felleseuropeiske standarder. I tillegg finnes det også felles europeiske standarder for utførelse av ulike typer geotekniske arbeider.

Konstruksjonsmaterialene dekkes av et stort antall standarder. Disse er i all hovedsak felleseuropeiske standarder.

Europeiske standardiseringskomiteer
De viktigste europeiske standardiseringskomiteene på konstruksjonsområdet er:

  • CEN/TC 250 for alle Eurokodene
  • CEN/TC 104 for betong, materialer og utførelse
  • CEN/TC 135 for utførelse av stålkonstruksjoner

Det meste av arbeidet som foregår i disse komiteene i dag er forberedelser til framtidig oppdatering og revisjon av standardene. Dette for både å holde dem faglig ajour, inkludere nye materialer og metoder, og forbedre dem som hjelpemiddel for brukerne.

Eurokodene kan du lese mer om på www.eurokoder.no.

Kontaktpersoner

Vivian Meløysund
Prosjektleder
975 93 891 / vme@standard.no

Roald Sægrov
Prosjektleder
489 52 738 / ros@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 1 061,00 (excl. VAT)

Utførelse av betongkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 728,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 764,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2012-01-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 952,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner

LanguageEngelskEdition: 1 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 5 900,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 950,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 300,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options