NEK 405 Elkontroll i bolig og næringsbygg

Eier er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Blant pliktene som påhviler er å sørge for tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold. Eier er sjeldent kompetent til å gjennomføre disse pliktene fullt ut selv og vil være avhengig av profesjonelle aktører. NEK 405 samler alle normer som omhandler elkontroll i bolig og næringsbygg, herunder elektrotermografering.

NEK 405-serien spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse av elkontroll, eksamen og sertifiseringsordning. Normsamlingen er relativ spesifikk på metode når det gjelder elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, men den i større grad legger opp til at omfang og metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg.

Økt valgfrihet

Det er nå åpnet for en valgfrihet blant tilbyderne av elkontroll om de ville sertifisere seg eller om de kun vil operere med eksamensbevis. Eksamensbevis anses nemlig som tilfredsstillende for å gjennomføre leveranser etter NEK 405. Eksamensbeviset kan imidlertid benyttes som grunnlag for sertifisering for virksomheter som ønsker det.

Målet med NEK 405

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gi eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behovene.

Stort marked

Man anslår at det ligger et marked for elkontroll i størrelsesorden 1 - 1,5 milliarder kroner årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg i større grad blir bevisst sitt ansvar og at de også har betalingsvilje for profesjonelle tjenester innen segmentet. NEK 405-serien tar sikte på å skape forutsigbarhet mellom tilbyder og kjøper av tjenester innen elkontroll. Kunden kan føle en økt trygghet om at virksomheter som utfører kontroll etter NEK 405-serien har kvalifisert personell og gjennomfører kontrollen etter en anerkjent norm.

De ulike delene retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405.

NEK 405:2015

Last updated: 2018-05-10

NEK 405:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 392,00 (excl. VAT)

Elkontroll og termografering

LanguageNorskEdition: 2 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NEK 405:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Elkontroll i bolig og næringsbygg. Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning

LanguageNorskEdition: 1 (2015-02-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NEK 405-1:2012

Standard

NOK 324,00 (excl. VAT)

Kompetanse for personell -- Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning

LanguageNorskEdition: 2 (2012-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 0,00 (excl. VAT)

Corrigendum 2 - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning

LanguageNorskEdition: 2 (2016-07-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Show Subscription Options

NEK 405-2-1:2014

Standard

NOK 191,00 (excl. VAT)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning

LanguageNorskEdition: 2 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NEK 405-2-2:2014

Standard

NOK 191,00 (excl. VAT)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til utførelse og krav til kontrollforetak

LanguageNorskEdition: 2 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NEK 405-3:2014

Standard

NOK 413,00 (excl. VAT)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode

LanguageNorskEdition: 2 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NEK 405-4:2014

Standard

NOK 384,00 (excl. VAT)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - krav til sertifiserte kontrollforetak

LanguageNorskEdition: 2 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options