Planned maintenance

In connection with an update of our systems the website standard.no will be unavailable for one (1) hour between 6 am and 9 am (CET) on Saturday December 16. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

NEK 445:2009

NEK 445 er en norskspråklig samleutgave av europanormene NEK EN 50341 og NEK EN 50423 samt norske tilpasninger.

Beskrivelse

NEK 445 er viktig for alle som prosjekterer, bygger, drifter, vedlikeholder eller kontrollerer kraftledninger og alle som bor eller driver virksomhet nær kraftledninger. NEK 445 spesifiserer krav til konstruksjon og bygging av luftledninger over 1 kV slik at disse skal være egnet for sitt tiltenkte formål med hensyn på personsikkerhet, vedlikehold, drift, ytre påvirkninger og miljø.

En kraftledning skal utformes og konstrueres slik at den i løpet av dens dimensjonerende brukstid oppfyller sitt formål mht. driftspålitelighet og økonomi, sikkerhet mot kaskadefeil dersom bestemte komponenter svikter og med hensyn på sikkerhet mot personskader eller dødsfall ved bygging og drift. En kraftledning skal også utformes, dimensjoneres og vedlikeholdes slik at det tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for almennheten, miljømessige forhold og utseende.
I de nasjonale tilpasningene er det tatt høyde for spesielle nasjonale myndighetskrav og klimaforhold. Det er utarbeidet et informativt tillegg med felles avstandsbestemmelser over 1 kV.

Innhold

For elektriske luftledninger med spenning over 1 kV gjelder normsamlingen NEK 445:2009 som norsk elektroteknisk norm. Normsamlingen inneholder følgende enkeltnormer:

  • EN 50341-1:2001 - Luftledninger over 45 kV AC - Del 1:Generelle krav - Felles regler
  • EN 50423-1:2005 - Luftledninger fra 1 kV opp til og med 45 kV AC - Del 1: Generelle krav - Felles regler
  • NEK EN 50341-3-16:2009 og NEK EN 50423-16:2009 - Felles Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge
  • Tabell over oversikt over elektriske avstander
NEK 445:2009

Last updated: 2017-01-20

NOK 1 030,00 (excl. VAT)

Luftledninger over 1 kV

LanguageNorskEdition: 1.N (2009-02-10) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard

NEK 445:2009

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 030,00 (excl. VAT)

Luftledninger over 1 kV

LanguageNorskEdition: 1.N (2009-02-10) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options