Bærekraftige innkjøp

I mange organisasjoner er ofte innkjøpsfunksjonen det sentrale ledd og den virkelige driveren for å implementere samfunnsansvar i styringen av organisasjonen. Imidlertid eksisterer det både organisasjonsmessige og strategiske barrierer også her, som hindrer initiativer for bærekraftige innkjøp. Dette skyldes blant annet mangel på klare retningslinjer og verktøy. Målet med det internasjonale standardiseringsprosjekt for bærekraftige innkjøp er å gjøre noe med det.

De retningslinjer som skal utvikles vil hjelpe organisasjoner til å integrere økonomiske betraktninger, prinsipper og problemstillinger innenfor samfunnsansvar, slik disse også er beskrevet i ISO 26000. Prosjektet tar sikte på å utarbeide retningslinjer ikke bare for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, f.eks. leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet for øvrig.

Prosjektet er todelt. Den første delen vil fokuserer på politiske og strategiske aspekter av innkjøpsprosessen. Den andre delen er mer operasjonell og adresser mer direkte innkjøpsfunksjonen, innkjøpere og relaterte funksjoner.

For en organisasjon vil en standard for bærekraftige innkjøp kunne være et ytterligere bidrag til å implementere samfunnsansvar i organisasjonens ledelse, forbedre styringen av innkjøpskjeden og forbedre konkurransekraften. Den vil også kunne være et bidrag for å harmonisere og forbedre globale omkostninger og innkjøpsprosedyrer i et langt perspektiv med forbedret inntjening som et resultat.

Norsk komite
Standard Norge har opprettet en nasjonal standardiseringskomite, SN/K 552 Bærekraftige innkjøp, som skal følge det internasjonale arbeidet.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Popular standards

NOK 1 629,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 378,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar

LanguageNorskEdition: 1 (2010-11-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 489,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options