Sykkelparkering
Sykkelparkering Papirbredden, Drammen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hvordan planlegge og utvikle bærekraftige lokalsamfunn? Hva skal til?
Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i den norske standardiseringskomiteen SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn.

Komiteen bidrar blant annet i det internasjonale arbeidet i ISO for å få fram standarder som kan være verktøy for få til bærekraftige lokalsamfunn.

Må reflektere norske behov
Det er viktig at standardene som utvikles, får et innhold som reflekterer behov i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge er det utviklet indikatorer og retningslinjer i ulike miljøer som det kan være viktig å få med i disse standardene, og derfor vil norske interessenter best kunne påvirke innholdet i standardene gjennom aktiv deltakelse i arbeidet.

Den norske komiteen SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn bidrar i arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 268 Sustainable development in communities. ISO komiteen ble opprettet i 2012.

Les mer om Standard Norges komité SN/K Bærekraftige lokalsamfunn.

Les mer om ISOs komité ISO/TC 268 Sustainable development in communities.

SN/K 548 følger også det europeiske arbeidet i CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities (SSCC-CG). Denne gruppen utvikler ikke standarder, men kartlegger behov for standarder og identifiseres tema som er særlig relevante for Europa.

Den norske komiteen kan også foreslå tema for nasjonale standarder og bidra til at norske, europeiske og internasjonale standarder implementeres i Norge gjennom informasjonsaktiviteter, oversettelse, kurs etc.

Kontaktpersoner

Hilde Aarefjord
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Popular standards

ISO 37120:2014

Standard

NOK 1 893,00 (excl. VAT)

Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-05-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 378,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar

LanguageNorskEdition: 1 (2010-11-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options