SN/K 279 Arbeid i tau

Komiteen ble nedsatt i 2007 og utvikler Norsk Standard for tilkomstteknikk. Standarden, NS 9600, omfatter følgende delstandarder:

  • Del 1: Sertifisering av personell
  • Del 2: Fagplan for sertifisering av personell
  • Del 3: Sertifisering av virksomhet for opplæring
  • Del 4: Sertifisering av virksomhet for levering av tjenester

Komiteen reetablert i 2014.

Det er også igangsatt arbeid for å utvikle en ny Norsk Standard for fallsikring.

Komitéleder:

Tore Rønstad, SOFT

Faglig ansvarlig:

Jens O. Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)