Personer rundt et møtebord
(foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge)

Small Business Standards (SBS) utlyser midler til reisestøtte for eksperter i internasjonalt standardiseringsarbeid

Les mer om dette her.

Små og mellomstore bedrifter

Standarder gjør livet enklere og tryggere både for virksomheter og forbrukere. De bidrar blant annet til å styrke en bedrifts konkurransekraft og er viktige verktøy i HMS- og miljøarbeidet.

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Les mer om standarder og standardisering.

Innenfor europeiske standardisering er det fokus på hvordan små og mellomstore bedrifters interesse blir ivaretatt i standardiseringsarbeidet og deres bruk av standarder. Tidligere studier peker på at bransjeorganisasjoner kan være et viktig bindeledd for kommunikasjon mellom SMBene og standardiseringsorganisasjonene.

Helpdesk for små og mellomstore bedrifter
De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har i fellesskap laget en helpdesk for små og mellomstore bedrifter (SMBer) som gir råd og veiledning om europeisk standardisering. Her ligger det gratis informasjon om europeisk standardisering, spesielt tilpasset SMBer: CEN-CENELEC SME Helpdesk. Se også CEN-CENELECs Toolkit for små- og mellomstore bedrifter.

CEN og CENELEC har også bidratt i arbeidet med en europeisk brosjyre som handler om hvordan standardisering kan gjøres mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter:  "Inkludering av små og mellomstore bedrifter i standardiseringsprosessen" (2013).

Guide om standardisering for SMB
Det er utarbeidet en egen europeiske guide, CEN-CENELEC Guide 17, om standardisering spesielt rettet mot SMB. Målet med guiden er å øke bevisstheten om utfordringene som kan være av betydning for SMB i utviklingen av standarder og å legge til rette for økt deltakelse av SMB i standardiseringsarbeidet. Guiden er oversatt til nynorsk og heter da SN-CEN/CLC Guide 17 Rettleiing i å skrive standardar som tek omsyn til mikro-,små og mellomstore bedrifter (SMB) og deira behov.

Les mer på CEN/CENELECs nettside om Guide 17.

Last ned den norske versjonen av Guide 17.

eLæringsverktøy for SMBer
- en enkel og rask måte å lære om standardisering
Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

Gå til CENs SME eLearing

Suksesshistorier
Standard Norge har laget en del suksesshistorier om både små og større virksomheter som har god nytte av standarder og standardisering. Ved å lese dem er det enklere å forstå hva standarder og standardisering kan bety for den enkelte virksomhet. Ta en titt på suksesshistoriene våre.

Reisestøtte
Den europeiske interesseorganisasjonen SBS (Small Business Standards) gir reisestøtte til standardiseringsarbeid i CEN eller ISO. Les om hvordan den norske teknologibedriften Jotne fikk reisestøtte.

Spørsmål?
Hvis du har spørsmpål knyttet til små og mellomstore bedrifter og standardisering, kan du ta kontakt med utviklingssjef Anne Kristoffersen.

Nyhetsbrev fra CEN

CEN-CENELEC utgir med jevne mellomrom et eget nyhetsbrev for SMB. Se CEN/CENELECs nyhetsbrev.

SMB-rapportering 2018

Rapporten viser Standard Norge aktiviteter knyttet til SMB i 2018. Last ned rapporten.

Last updated: 2019-02-04