Techstreet standards in subscription.

Opening standards provided by Techstreet in their subscription (Like API, IEEE etc) is now possible.

 

Medlemskap

Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Medlemmene våre representerer et bredt spekter av interessegrupper fra blant annet næringslivet, interesseorganisasjoner og myndighetsorganer.

Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene og kan foreslå medlemmer til styret. Her har man direkte innflytelse på utviklingen av Standard Norges policy og strategi.

For organisasjoner og etater som anvender standarder i spesielt stor grad, kan det også være aktuelt å inngå en samarbeidsavtale med Standard Norge. Dette krever at man er medlem i Standard Norge.

Mulige medlemmer:

 • bedrifter (registrert i Enhetsregisteret)
 • nærings- og interesseorganisasjoner
 • offentlige organer/etater
 • private institusjoner
 • ideelle organisasjoner

Hva vil det si å være medlem i Standard Norge?
Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene og rett til å foreslå medlemmer til styret. Medlemskap i Standard Norge gir:

 • 15 % rabatt på enkeltkjøp av Norsk Standard
 • 15 % rabatt på kurs
 • Tilbud om kostnadsfri opplæring i standardisering internt i egen virksomhet
 • Mulighet til å påvirke Standard Norges strategi
 • Mulighet for synliggjøring gjennom informasjonsmateriell produsert av Standard Norge (suksesshistorier, pressemeldinger etc.)
 • Synliggjøring med logo på Standard Norges nettsider og mulighet til å bruke merket "Medlem i Standard Norge" på egne nettsider (ta kontakt på info@standard.no for å få merket)

Inngå medlemskap

Mer informasjon?
Spørsmål vedrørende medlemskap og/eller kontingent kan rettes til kommunikasjonssjef Marit Sæter, telefon: 970 27 956, eller lederassistent Mette Wiken, telefon: 906 68 342.

Virke:

For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke.

 

strek
Vibeke Hammer Hammer
  

Vibeke Hammer Madsen,
adm. direktør

Last updated: 2016-08-17