We have updated our Privacy Statement

Read about how how we collect and use your personal data in our new Privacy statement.

 

Representantskapet

Etter årsmøtet i 2016 består ledelsen av representantskapet i Standard Norge av følgende personer:

Ordfører
Direktør Ingebjørg Harto, NHO

Varaordfører
Stabsdirektør Inger Vold Zapffe, Husbanken

Last updated: 2016-06-17