Styret

Etter årsmøtet i 2018 består styret i Standard Norge består av følgende personer:


Øivind Christoffersen

Styreleder
Øivind Christoffersen
Tidligere adm. direktør, Statsbygg

Knut Thorvaldsen

Nestleder
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

Styremedlemmer

John Sandnes

Jon Sandnes
Adm. direktør, Byggenæringens Landsforening

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm
Direktør CCIS (Center for Cyber and Information Security), NTNU

Asta Stenhagen

Asta Stenhagen
Head of Strategic Projects, Group Finance, EVRY

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
Overlege, Akuttmedisinsk avd. KSK, Haukeland Universitetssykehus. Professor, Universitetet i Bergen

Øyvind Rongevær

Øyvind Rongevær
Utredningsleder, LO

Vivian Meløysund

Vivian Meløysund
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

 

 

 

Martine Drevvatne
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Observatør fra NEKs styre

Trond Sollie

Trond Sollie
Senior Corporate Advisor, Nemko AS

 

Foto (alle bilder): Nicolas Tourrenc

 

Last updated: 2018-06-05