NS-ISO 26000:2010

Standardsamling
NOK 1 950,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Printed and bound
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar - pakketilbud norsk og engelsk versjon
English title: Collection of standards - Guidance on social responsibility
Item type: Standardsamling
Language: no/en
Edition: 1 (2010-11-02)
Price:

NOK 1 950,00 (excl. VAT)
NOK 2 437,50 (with VAT)

Full price: NOK 2 202,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 2 752,50 (with VAT)

Product information: Organisasjoner over hele verden og deres interessenter blir stadig mer klar over behovet for og fordelene ved samfunnsansvarlig adferd. NS-ISO 26000 gir deg et verktøy for effektivt å jobbe mot en samfunnsansvarlig organisasjon. Standarden tar for seg blant annet begreper og prinsipper innen samfunnsansvar og hvordan implementere det i organisasjonen. Målet med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling. En organisasjons bidrag til samfunnet den virker i og dennes innvirkning på miljøet har blitt en viktig del av å måle ytelse og evne til å drive effektivt. Dette er delvis en refleksjon av den økende erkjennelse av behovet for å sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjonsstyring. I det lange løp avhenger alle organisasjoners virksomhet av helsen til verdens økosystemer. Virksomhetens fokus på samfunnsansvar kan påvirke flere områder.
Adopted: 2010-11-02

 

Innhold av samlingen (2)

NOK 1 629,00 (excl. VAT)

Guidance on social responsibility

LanguageEngelskEdition: 1 (2010-11-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 378,00 (excl. VAT)

Guidance on social responsibility

LanguageNorskEdition: 1 (2010-11-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
  1 - 2