Byggesaksblanketter

eBlankettsamling
NOK 1 500,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: Samlingen inneholder alle Byggesaksblanketter
English title: The collection contains all standards within ICS 923: BE blanketter
Item type: eBlankettsamling
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-07-01)
Price:

NOK 1 500,00 (excl. VAT)
NOK 1 875,00 (with VAT)

Full price: NOK 3 354,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 4 192,50 (with VAT)

Product information: Abonner på standardsamling for BE blanketter. Tjenesten "abonnement på web" sikrer at du alltid har oppdaterte versjoner av standardene du trenger. En abonnementsavtale går over 3 år, og prisen er meget fordelaktig. Nye revisjoner av standardene legges automatisk inn i løsningen uten ekstra kostnad. Ta kontakt med en av våre selgere på e-post: salg@standard.no, eller telefon 67 83 87 00 for å få et tilbud.
Adopted: 2011-07-01

 

Innhold av samlingen (26)

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Søknad om midlertidig brukstillatelse Kommunens saksnr.

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Søknad om ferdigattest

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Boligspesifikasjon i GAB

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Boligspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Egenerklæring for selvbygger

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

LanguageNorskEdition: 1 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options

NOK 137,00 (excl. VAT)

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Show Subscription Options
  1 - 26