Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 1 250,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300:2014, NS-EN ISO 22301:2014, SN-ISO/TR 22312:2011 og NS-ISO 22320:2011.
English title: Collection of standards - Societal security. The collection contains the following standards: NS-EN ISO 22300:2014, NS-EN ISO 22301:2014, SN-ISO/TR 22312:2011 og NS-ISO 22320:2011..
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Edition: 1 (2013-01-30)
Price:

NOK 1 250,00 (excl. VAT)
NOK 1 562,50 (with VAT)

Full price: NOK 1 870,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 2 337,50 (with VAT)

Product information: Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen. Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til varer, tjenester og prosesser innenfor området samfunnssikkerhet.
Adopted: 2013-01-30

 

Innhold av samlingen (4)

NOK 489,00 (excl. VAT)

Societal security - Terminology (ISO 22300:2012)

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 597,00 (excl. VAT)

Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 952,00 (excl. VAT)

Societal security - Emergency management - Requirements for incident response

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 409,00 (excl. VAT)

Societal security - Technological capabilities

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
  1 - 4