Engineering og materialvalg: NORSOK-standarder

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 3 050,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: Samlingen inneholder standarder innenfor Energi og petroleum: Engineering og materialvalg - NORSOK-standarder
English title: The collection contains standards within Energy and Petroleum: Engineering and Material Selection - NORSOK-standards
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Price:

NOK 3 050,00 (excl. VAT)
NOK 3 812,50 (with VAT)

Full price: NOK 4 152,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 5 190,00 (with VAT)

Product information:

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder innenfor "struktur og materialvalg". NORSOK serien “STRUKTUR” ved N-004 “Design of Steel Structures”, N-001 “Integrity of Offshore structures”, og NORSOK serien «MATERIAL» M-001 “Material Selection” er alle referert til av Petroleumstilsynet.

Disse standardene kan brukes for alle strukturelle deler av en innretning.

NORSOK standardene inneholder anbefalinger, krav og retningslinjer for materialvalg til bruk innen olje og gass produksjon. De er anvendbare for ulike materialer så som stål, betong, aluminium, kompositter etc.

Blant annet omhandler også standardene temaer som: sub strukturer, dekks-strukturer, fartøy skrog, fundamentering, forankrings system, undervannsinnretninger, kranarmer, boligkvarter, maritime system, helikopterdekk, modulrammer, livbåter, skader og svekkelse fra bølger, karakteristisk bruddstyrke, ultimate grenseverdier, testkrav, ikke-destruktiv testing, kjemisk behandling, overflatebeskyttende system og korrosjonsovervåking.

Standardsamlingen har som formål å dekke Oljedirektoratets forskrifter relatert til design og utstyr av innretninger innenfor petroleumsvirksomhet på norsk territorialfarvann.

Adopted:

 

Innhold av samlingen (3)

NORSOK M-001

Standard

NOK 712,00 (excl. VAT)

Materials selection. Edition 5, Sept. 2014

LanguageEngelskEdition: 5 (2014-10-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 712,00 (excl. VAT)

Integrity of offshore structures - Edition 8 2012

LanguageEngelskEdition: 8 (2012-09-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 2 694,00 (excl. VAT)

Design of steel structures. Rev. 3, February 2013

LanguageEngelskEdition: 3 (2013-03-05)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
  1 - 3