Energi og petroleum – NORSOK standarder for HMS

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 2 750,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: Energi og petroleum – NORSOK standarder for HMS området
English title: Energy and petroleum - NORSOK standards for HSE related activities
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: Engelsk
Price:

NOK 2 750,00 (excl. VAT)
NOK 3 437,50 (with VAT)

Full price: NOK 4 749,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 5 936,25 (with VAT)

Product information:

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder inkludert referanser innenfor «HMS området». NORSOK serien er delvis referert til av Petroleumstilsynet.

Standardsamlingen dekker prinsipper og retningslinjer for utvikling av sikkert design av offshore innretninger for olje og gas produksjon.

Standardene dekker også implementering av teknologi og kriseberedskap for å etablere og opprettholde et adekvat sikkerhets nivå for personell, miljø og materiell.

Standardsamlingen fastsetter designkrav relatert til arbeidsmiljø på oljeinstallasjoner så vel som krav til systematisk ledelse av temaer innen arbeidsmiljø ila. prosjekterings- og designfasen. Operatørselskapene kan også bruke retningslinjer for FEED (front end engineering og design) kontrakter. Det er også beskrevet metoder for arbeidsmiljøanalyser og dokumentasjon av maskineri relatert til regelverk og normative referanser. Metodene kan også brukes til andre tekniske produkter med tilsvarende risiko. Standardserien inneholder en metode for kontraktører for oljeindustrien. Den forsøker å definere en prosess for å fokusere på risikoidentifisering. Dermed kan inngåtte kontrakter forenkle oppdraget med begrenset risiko.

Blant annet omhandler standardene temaer som: ergonomi, risiko beregning, personlig sikkerhets utstyr (PPE), sikker jobb analyse (SJA) og HMS ledelses system.

Standardsamlingen har som formål å dekke Oljedirektoratets forskrifter relatert til design og utstyr av innretninger innen petroleumsvirksomhet på norsk territorialfarvann.

Denne standardsamlingen gjør det lettere å få oversikt over de mest relevante NORSOK-standardene innenfor HMS-relaterte forhold knyttet til oljevirksomhet på norsk sokkel.

Adopted:

 

Innhold av samlingen (7)

NORSOK S-001

Standard

NOK 1 060,00 (excl. VAT)

Technical safety. Edition 4, February 2008

LanguageEngelskEdition: 4 (2008-02-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NORSOK S-005

Standard

NOK 871,00 (excl. VAT)

Machinery- working environm. analyses and docum

LanguageEngelskEdition: 1 (1999-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NORSOK S-006

Standard

NOK 712,00 (excl. VAT)

HSE-evaluation of contractors. Rev. 2, Dec. 2003

LanguageEngelskEdition: 2 (2003-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NORSOK S-012

Standard

NOK 506,00 (excl. VAT)

HSE in construction-related activities. Rev. 2 Aug. 2002

LanguageEngelskEdition: 2 (2002-08-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 871,00 (excl. VAT)

Environmental care. Edition 4 2017

LanguageEngelskEdition: 4 (2017-10-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 520,00 (excl. VAT)

Working environment

LanguageEngelskEdition: 5 (2018-03-19)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 701,00 (excl. VAT)

Technical safety. Edition 5, June 2018

LanguageEngelskEdition: 5 (2018-06-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
  1 - 7