We have updated our Privacy Statement

Read about how how we collect and use your personal data in our new Privacy statement.

 

Norske brikkeutstedere

Her kan du laste ned en PDF med oversikt over norske brikkeutstedere/bomveiselskaper som er registrert etter NS-EN ISO 14816.

Oversikten viser CS1-nummer (ID) for selskaper som skal drive med utstedelse av brikker til:

  • Brukere av adgangskontrollsystemer
  • Kortutstedelse i prosjektet Elektronisk Billettering i Trøndelag
  • Utstedere av brikker for bomveier (bomveiselskaper)

Nummer skal registreres hos Standard Norge eller hos representant utpekt av denne.

Forespørsel om registrering sendes til Standard Norge.

Norske brikkeutstedere registerte etter NS-EN ISO 14816 (oversikt per 8. september 2014).

Sales and Support

Shopping guide

Chat: Ask us online

Telephone: +47 67 83 87 00

Business hours chat/phone: mon-fri 8-16