Elektrotekniske standarder fra NEK

Elektrotekniske standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). De fleste har sin opprinnelse i europeisk (CENELEC) og/eller internasjonalt (IEC) arbeid. Her er en oversikt over de mest populære NEK produktene. Bruk ellers søkefeltet for å finne andre standarder.

   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Rabatter for studenter

Vi tilbyr også gunstige priser for studenter. Les mer om rabatter for studenter.

 

NEK prisliste

Prisliste januar 2017 

Se også priser på sentrale produkter nedenfor. For ytterligere salgsinformasjon om NEKs produkter kontakt salg på telefon 67 83 87 00, eller benytt e-post salg@standard.no.

 

Faginformasjon

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine nettsider for faginformasjon og mer informasjon om hver publikasjon.

www.nek.no

Prisliste NEK-produkter

Diverse NEK-pakker

Studentpakke (124.0 KB)

Rådgivende ingeniørpakke (110.0 KB)

Industripakke (111.6 KB)

Last updated: 2017-09-25

NOK 980,00 (excl. VAT)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

LanguageNorskEdition: 6 (2017-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 413,00 (excl. VAT)

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 195,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 5.0 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Elkontroll i bolig og næringsbygg. Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning

LanguageNorskEdition: 1 (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

LanguageNorskEdition: 1.N (2010-02-03)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

LanguageNorskEdition: 1.0 (2008-09-10)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

LanguageNorskEdition: 4.0 (2010-11-03)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-15)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 668,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Stasjonsanlegg over 1 kV

LanguageNorskEdition: 3.0 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Luftledninger over 1 kV

LanguageNorskEdition: 2.N (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 413,00 (excl. VAT)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 782,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre. NEK 700:2016 erstatter NEK 700 - Del A:2012

LanguageNorskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 700:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 782,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 2.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 1 490,00 (excl. VAT)

Kablingssystemer for TV

LanguageNorskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Fiberoptisk aksess til bruker - En veiledning for å etablere FTTx-nett

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 645,00 (excl. VAT)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2014-06-01)

Product information

Information Monitor standard