NS 4400:2000

NOK 348,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Planteskolevarer - Generelle regler for sortering, bunting og merking
English title: Nursery stock - General requirements to grading, packaging and marking
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 3 (2000-03-17)
Supersedes: NS 4400:1987 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 4400:2018 Check Published
Number of pages: 16
Price:

NOK 348,00 (excl. VAT)
NOK 435,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 65.020.20
NS ICS 65.020
Scope: Denne standarden fastlegger generelle krav til kvalitet, størrelse, merking og emballering for treaktige planter, inkludert dyrkede former av Rubus-slekten og jordbærplanter, og til flerårige, urteaktige planter (stauder). Standarden gjelder ved all omsetning, så sant det ikke blir inngått egne avtaler om levering av spesifiserte plantepartier mellom leverandør og sluttbruker. Standarden gjelder ikke for planter som selges til skogproduksjon, for stiklingsformerte roser som nyttes som stueplanter eller utplantingsplanter (sommerblomster), eller for blomsterløk og knoller i hvilende tilstand. I tillegg til denne generelle standarden er det fastlagt spesifikke standarder for planteslag som brukes i hager og grøntanlegg (NS 4401 til NS 4413).
Committee: SN/K 162
Adopted: 2000-03-17
Withdrawn: 2018-01-01
ICS: 65.020.20 - Plantedyrking

Accompanying documents:

Related products:

Others also bought:

Similar documents: