menn med vernebriller
Foto: Nicolas Tourrenc

Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er i sluttfasen av arbeidet med å lage en ny internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den skal overta etter den britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge.

I påvente av den endelige standarden velger vi nå å gjøre forslaget til standard, tilgjengelig. Dokumentet benevnes prNS-ISO/FDIS 45001. Det vil ikke bli gjort store endringer fra nå av, bl.a. vil innholdet i kravene bli som i det dokumentet som nå er tilgjengelig. Likevel understreker vi at dette ikke er en ferdig standard enda, mindre justering kan bli gjort. Den endelige standarden, ISO 45001, forventes å bli utgitt medio mars 2018.

Internasjonale krav til arbeidsmiljø
Den nye standarden for arbeidsmiljø vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden vil også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Bred internasjonal interesse og deltakelse 
80 av ISOs medlemsland deltar eller har meldt seg som observatør i arbeidet med denne standarden. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som regulerer ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet
Norge deltar med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, som utarbeider denne nye standarden. Standard Norge har en egen speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Speilkomiteen ledes er Berit Sørset fra Norsk Industri. Medlemmene kommer fra myndigheter, industri, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og konsulent- og sertifiseringsorganisasjoner.

Hvor i prosessen er vi nå?
ISO 45001 har vært på to høringer (ISO/DIS), våren 2016 og våren 2017. På den første høringen kom det ca. 3000 kommentarer og flere land stemte nei til forslaget. Ved andre gangs høring (ISO/DIS2) var det ca. 1500 kommentarer, men det var nå et flertall for å fortsette arbeidet fram mot en ferdig standard.

Kommentarene til ISO/DIS2 45001 ble behandlet på et møte i ISO/PC 283 i september i år og komiteen besluttet hvilke endringer som måtte gjøres i teksten. Det endelige forslaget til ISO 45001 (Final Draft International Standard, ISO/FDIS) ble lansert 30. november. Det er denne versjonen vi nå har valgt å gjøre tilgjengelig. Dette er noe som vanligvis ikke gjøres, men markedet har ventet lenge på denne standarden og flere land har gjort samme vurdering som oss om å gjøre det siste forslaget tilgjengelig.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder
Denne nye arbeidsmiljøstandarden skal baseres på den felles strukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner, i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO/IEC 27001 IT-sikkerhet.

Kontaktpersoner

Guri Kjørven:
Personlig verneutstyr, Ledelsessystem for arbeidsmiljø
Prosjektleder 
970 46 151 / gkj@standard.no

Iiris Turunen-Rindel:
Akustikk og støy
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. markedssjef
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 597,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav med veiledning om bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 061,00 (eks. mva)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-09-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 952,00 (eks. mva)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Veiledning for implementering av SN-BS OHSAS 18001:2007

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-1:2010

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-2:2010

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-3:2010

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-4:2010

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 788,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 167,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 507,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter