Bolig med grønt tak
Foto: Bergknapp

Grønne tak

Tradisjonelt ledes regnvann ned i rør og til et utløp eller et renseanlegg. Klimaendringer gir stadig mer ekstremvær og større nedbørsmengder. Som følge av det sprenges kapasiteten til ledningsnettet, og vi får oversvømmelser og flom. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. Standard Norge har sammen med viktige interessegrupper satt i gang en prosess med å utarbeide norske standarder for grønne tak som skal sikre kvalitet på både produkt og utførelse.

For å redusere faren for oversvømmelse må vi nå tenke annerledes. LOD (Lokal overvannsdisponering) er strategien som kan gjøre områder mindre sårbare for kraftige regnskyll. LOD-tiltak tar i bruk løsninger som absorberer, fordrøyer og leder vannet bort i åpne flomveier. Et viktig LOD tiltak er grønne tak som både absorberer og fordrøyer vann. Med et grønt tak reduseres hastigheten på vannet på vei til gateplan og flomtoppen i elver og rørnett reduseres og forsinkes. Deler av vannet blir også absorbert i jorden/vekstmediet og reduserer den totale vannmengden som må håndteres.

Viktige egenskaper ved grønne tak
Grønne tak har også mange andre viktige egenskaper i tillegg håndtering av regnvann. De demper oppvarming av takflatene i sommerhalvåret og har isolerende effekt i vinterhalvåret. Grønne tak kan også forlenge takmembranens levetid og redusere utvendig støy. Plantene absorberer CO2 og fanger opp svevestøv. Grønne tak gir også en biotop, et levested, for insekter, fugler og dyr og kan bidra positivt for brukere av området. Grønne tak må imidlertid ikke erstatte grønne parker på bakkeplan da takhager vanligvis har begrenset tilgang.

To hovedgrupper grønne tak
Grønne tak deles ofte i to hovedtyper; ekstensive og intensive. Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved et tynt lag av jord/vekstmedium og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser. Bergknappslekta er mye brukt. Ekstensive grønne tak krever generelt lite vedlikehold. Intensive grønne tak har på sin side tykkere lag av jord/vekstmedium og kan utformes som takhage med busker og mindre trær. Disse krever følgelig mer vedlikehold for å opprettholde sin estetiske verdi.

Norsk komité
Standard Norge har nå etablert standardiseringskomiteen SN/K 352 Grønne tak. Komiteens mandat er "å utarbeide en plan for utvikling av det sett av standarder som sammen ivaretar terminologi og kvalitet på produkt og utførelse for grønne tak. Komiteen skal i første omgang ta for seg ekstensive tak, men kan siden utvidet mandatet til å omfatte andre typer grønne tak."

For hvem?
Standardene vil være viktige for prosjekterende arkitekter og ingeniører, i tillegg til eiere av bygg som ønsker å anlegge grønne tak. Standardene vil også være relevant for leverandører og produsenter av grønne tak. For kommuner er standarder et viktig virkemiddel dersom dersom man ønsker å ha grønne tak med i reguleringsplaner eller andre retningslinjer for arealplanlegging.

Kontaktpersoner

Hanne G. Wells
Prosjektleder
975 56 396 / hgw@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS 3840:2015

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3031:2014

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 757,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-02-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11001-1:2009

Standard

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11001-2:2009

Standard

NOK 990,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11005:2011

Standard

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter