Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

En gruppe med flere mennesker står oppstilt

Utvikling av NS 3600

Har du kommentarer til NS 3600 eller tips til forbedringer av den? Standard Norge mottar gjerne innspill fra deg som bruker av standarden.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ble utgitt i 2013 og vil være gjenstand for jevnlig vurdering med hensyn til revisjon. Fyll da ut kommentarskjemaet nedenfor og send det til prosjektleder for standarden, Merete Holmen Murvold. Komiteen for tilstandsanalyse, SN/K 292, vil stå for vurderingen.

Last ned kommentarskjema NS 3600 (Word-format).

Sist oppdatert: 2015-07-09