Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Z-Temporary Equipment

If you have comments on existing NORSOK standards, please use the comment form. Please note that standards are subject to review at least every five years.

NORSOK Standards

Z-015Temporary equipment (Rev. 4, September 2012)
Z-015Temporary equipment - forms (Rev. 4, September 2012)
Z-015NMidlertidig utstyr (Utgave 4, september 2012)
Z-015NMidlertidig utstyr - formular (Utgave 4, september 2012)

Show withdrawn NORSOK standards