Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Forbrukerprosjekter

Fagrådet for forbrukersaker og forbrukersekretariatet i Standard Norge har utarbeidet kriterier for

  • identifisering av standardiseringsprosjekter som er viktige og som har betydning for forbrukerne
  • prioritering mellom prosjekter; gradere viktigheten av et prosjekt.

Oversikten over forbrukerprosjekter viser hvilke relevante standardiseringsprosjekter som pågår for øyeblikket. Oversikten er delt inn etter fagområder fortløpende nummerert. Har du spørsmål til prosjekter i oversikten kan du kontakte Hege Thorkildsen.

Prosjektoversikt mai 2017
Nummer referer til prosjektlisten.

2.09 Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse– og assistanse
Ny kontraktsstandard for helsetjenester– og assistanse i hjemmet NS 8437:2017 er publisert.

2.15 Brukerstyrt personlig assistanse
Kontraktsstandard på BPA har gjennomgått en hurtig revisjon, og er nå ute på høring frem til 1. juli.

4.03 Deler av standardserien om bærekraftig kakao er publisert
Forbrukeren etterspør i økende grad produktets opprinnelse, inkludert menneskelig- og miljømessig påvirkning av produksjon. Sporbarhet, merking og bærekraft har vært i fokus under utarbeidelsen av denne standardserien i seks deler, som nå delvis er publisert.

5.02 Bærekraftige innkjøp
Ny internasjonal standard om bærekraftige innkjøp ble publisert 15. mai. Den er fastsatt som norsk standard, og skal oversettes til norsk.

7.06 Delingsøkonomi
På bakgrunn av møtet i Canada er det utarbeidet en internasjonal Workshop Agreement (retningslinje) på delingsøkonomi som skal publiseres innen fire måneder. Det foreligger nå også et forslag om å fastsette denne som standard.

9.02 Universell utforming av persontransport
Det er publisert tre nye standarder med krav til universell utforming av busser. Det stilles krav til selve bussen, krav til tjenesten, og krav til utforming og beskrivelse av passasjerrettighetene.

Følgende forbrukerrelevante standarder er på høring:

Standardforslag

Tittel

Høringsfrist

ISO 18295-1 Customer Contact Centers-part 1

 

Requirements for customer contact centers

8. mai 2017

ISO 18295-2
Customer Contact Centers-part 2

 

Requirements for organizations employing the services of customer contact centers

8. mai 2017

prNS 8435:2017

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse

1. juli 2017

Forslagene kan lastes ned fra tjenesten Standarder på høring.

Her kan du laste ned en oppdatert oversikt over forbrukerprosjekter per mai 2017.

Sist oppdatert: 2017-06-06