Guider

For at standardene som utarbeides nasjonalt og internasjonalt skal bli gode og få aksept blant brukerne og i samfunnet, er det viktig at forbruker- og miljøinteressene blir ivaretatt underveis i prosessen fram mot en standard. CEN og ISO har utarbeidet en rekke veiledninger (guider) innenfor området for å hjelpe komiteer i deres arbeid.

Guidene kan også være nyttig for andre for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjoner eller læringsmateriell. Alle deltakere i standardiseringsarbeid får gratis tilgang til veiledningene. Ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge eller last dem ned fra vårt område på Livelink. For mer info om Guider se CEN BOSS.

Aktuelle guider
Nedenfor er en oversikt over aktuelle guider på forbruker- og miljøområdet. En kort presentasjon av innholdet i de ulike veiledningene og hvem de er tenkt for (brukergruppe), kan du lese mer om ved å klikke på lenken i "nummer"-kollonnen.

Oversikten er oppdatert per oktober 2008.

Tema

Nummer

Tittel

Bruksanvisninger

ISO/IEC Guide 37

Instructions for use of products of consumer interest

Bærekraft

ISO Guide 82

Retningslinjer for å håndtere spørsmål om bærekraft i standarder

Emballasje

ISO/IEC Guide 41

Packaging – Recommendations for addressing consumer needs

Forbrukerinteresser generelt

CEN/CENELEC Guide 2

Consumer interests and the preparation of standards

Miljø 1)

ISO Guide 64/
CEN Guide 4

Guide for the inclusion of environmental aspects in standards

Miljø

CEN Guide m/sjekkliste
(på www.cen.eu)

Guidance – Considerations of environmental aspects in standards

MIljø

CEN environmental helpdesk (nettbasert)

 

Produktinformasjon

CEN GUIDE 11

Product information for consumers - Guidelines for standards developers

Produktinformasjon

ISO/IEC Guide 14

Product information for consumers

Prøving av forbrukerprodukter

ISO/IEC Guide 46

Comparative testing of consumer products and related services – General principles

Sikkerhet

CEN Guide 12

Child safety – Guidelines for its inclusion in standards

Sikkerhet

ISO/IEC Guide 50

Child safety and standard - General principles

Sikkerhet

CENELEC Guide 29

Temperatures of hot surfaces likely to be touched

Sikkerhet

ISO/IEC Guide 51

Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards

Symboler/skilt

ISO/IEC Guide 74

Graphical symbols – Technical Guidelines for the consideration of consumer needs

Tjenestestandarder

SN-ISO/IEC Guide 76

Utarbeidelse av standarder for tjenester - Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål

Universell utforming

SN-ISO/IEC Guide 71
(tilsvarer CEN/ CENELEC Guide 6)

Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder

1) IEC har også utarbeidet veiledninger (eksempelvis IEC Guide 109 Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards). Se også miljødatabase på www.cenelec.org.

Sist oppdatert: 2014-05-28