Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Forebygge kriminalitet

Sikring i form av kriminalitetsforebyggende tiltak har i de siste årene ofte blitt tydeliggjort som et eget fagområde under det mer overordnete begrepet sikkerhet, som omfatter uønskede hendelser både som følge av kriminalitet og ulykker.

Det har vært en oppfatning at mange av dagens standarder innenfor samfunnssikkerhet ikke i tilstrekkelig grad har tatt opp i seg kriminalitetsforebyggende tiltak, og den generelle utviklingen på dette området. Standard Norge har i den forbindelse utarbeidet rapporten ”Mangler i standardverk i BAE-sektoren ved forebygging av kriminalitet” for å kartlegge disse problemstillingene.

Last ned rapporten ”Mangler i standardverk i BAE-sektoren ved
forebygging av kriminalitet”
fra 2009 (1,7 Mb)

Sist oppdatert: 2015-01-22