Bærekraftige innkjøp

I mange organisasjoner er innkjøpsfunksjonen det sentrale ledd og den virkelige driveren for å implementere samfunnsansvar og bærekraft i styringen av organisasjonen. Imidlertid eksisterer det ofte både organisasjonsmessige og strategiske barrierer. Standarden ISO 20400:2017 Bærekraftige innkjøp kan bidra til å overkomme disse barrierene.

Standarden er et hjelpemiddel for organisasjoner til å integrere økonomiske betraktninger, prinsipper og problemstillinger innenfor bærekraft og samfunnsansvar, slik disse også er beskrevet i ISO 26000. Standarden er ikke kun relevant for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, slik som leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet for øvrig.

Standarden fokuserer både på politiske og strategiske aspekter av innkjøpsprosessen, men også det operasjonell som direkte adresser innkjøpsfunksjonen, innkjøpere og relaterte funksjoner.

For en organisasjon vil en standard for bærekraftige innkjøp kunne være et bærekraftig bidrag til å implementere samfunnsansvar i organisasjonens ledelse, forbedre styringen av innkjøpskjeden og forbedre konkurransekraften. Den vil også kunne være et bidrag for å harmonisere og forbedre globale omkostninger og innkjøpsprosedyrer i et langt perspektiv med forbedret inntjening som et resultat.

Oversettelse
Standarden er nå oversatt til norsk og vil være tilgjengelig i vår nettbutikk i løpet av første kvartal 2019.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 433,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter