Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

ISO/TC 184/SC 4 Industrial data – også ofte omtalt som STEP - holder sitt neste møte i Oslo/Sandvika i mai. I den anledning arrangeres et åpent møte, Industridagen, onsdag 10. mai, om interoperabilitet av industrielle data, dvs. integrering, utveksling og kvalitetsmåling av industrielle data som brukes for eksempel i CAD/CAE, PLM, ILS-LCI og BIM.

2017-04-06

Mer om Seminar om interoperabilitet av industrielle data
 

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv. Nå lanserer Standard Norge tre norske standarder som hjelper bestillere og leverandører når det gjelder anskaffelser.

2017-03-29

Mer om Lansering 2. mai: Vi setter standarden for universell utforming av persontransport
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-10-03

Mer om Kurs i standardisering 19. september og 17. oktober 2017
 

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

2016-07-19

Mer om Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder
 

Norge er en viktig bidragsyter i utviklingen av internasjonale miljøstandarder. Nå lanserer Standard Norge en ny standard, ISO 14004, som Norge har ledet arbeidet med å utvikle. Det markerer vi med en halvdags miljøkonferanse 3. mai. Det er stor interesse for arrangementet, og påmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 1200.

2016-03-31

Mer om Arrangement: Veien til et grønt skifte
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-02-09

Mer om Kurs i standardisering 7. februar og 14. mars 2017
 

Difi og Standard Norge inviterer til åpent informasjonsmøte fredag 11. desember, kl. 0900-1530 om den nye europeiske fakturastandarden som kommer i løpet av 2017.

2015-12-02

Mer om Informasjonsmøte om nytt europeisk fakturaformat
 

Following broad industry consensus, Standards Norway is pleased to announce the publication of the 4th revision of NORSOK U-001 Subsea production systems. Standards Norway in cooperation with Statoil are celebrating this milestone with a breakfast meeting hosted by Statoil. Get an insight into the headlines and major changes at this meeting.

2015-09-15

Mer om Launch of NORSOK U-001 revision 4
 

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå kommer de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), i nye versjoner, og Standard Norge inviterer til lansering onsdag 14. oktober, kl. 0900-1215 (enkel lunsj fra 1220).

2015-07-01

Mer om Lansering: 2015 – et tidsskille i internasjonal ledelse
 

De internasjonalt ledende standardene for miljø- og kvalitetsstyring, ISO 14001 og ISO 9001, har vært på omfattende revisjon, og de nye utgavene blir lansert 14. oktober.

2015-06-09

Mer om Lansering av ISO 14001 og ISO 9001
1 2 > »