Ulike transportmidler på et trafikknutepunkt
Transportmidler til persontransport på Lysaker (foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Lansering 2. mai: Vi setter standarden for universell utforming av persontransport

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv. Nå lanserer Standard Norge tre norske standarder som hjelper bestillere og leverandører når det gjelder anskaffelser.

De tre standardene er:

  • NS 11031 om universell utforming av busser
  • NS 11032 om passasjerrettigheter
  • NS 11033 om transporttjenester

Tid: 2. mai fra kl. 1000 til 1200 (faglig innhold fra kl. 1030)

Sted: Trafikanten/Ruters kundesenter, Jernbanetorget 1, ved Oslo S

Møteleder: Trine Tveter, Standard Norge

Program

1000 Registrering og enkel servering
1030 Velkommen
Standardene overleves samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
1040 Universell utforming bidrar til å heve kvaliteten på kollektivtransporten
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
1055 Kort presentasjon av de tre standardene for persontransport
Prosjektleder R. Brynn, Standard Norge
1110 Arbeid med universell utforming i Ruter
Komitéleder og jurist Svend Eric Wandaas, Ruter
1120 Standarder – nyttig redskap for universell utforming
Seniorrådgiver Olav Rand Bringa, Barne- og likestillingsdepartementet
1130 Likeverdig tilgang til transport er nøkkelen
Fagpolitisk rådgiver Cato Lie, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
1140 Hvordan stille krav om universell utforming
Fagleder universell utforming, Tomas Nesheim, Kolombus
1150 Passasjerrettigheter og likeverdig tilgang til transport
Adm. direktør Stig Skjøstad, NAF
1200 Avslutning

Les mer om standardene for universell utforming av persontransport.

Det er gratis å delta på arrangementet.

Påmelding til lanseringen 

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Ikke minst til denne lanseringen oppfordrer vi deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Les mer informasjon om standarder knytte til transport og universell utforming.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggenene #uustandard og/eller #persontransport dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Vi ønsker velkommen til lansering av tre viktige standarder for transport og universell utforming.

Sist oppdatert: 2017-04-28