En person i rullestol og en som går ved siden av

Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar i Oslo 1. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

På grunn av få påmeldinger er seminartet utsatt til mai. Ny dato blir oppgitt senere.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA gir frihet, fleksibilitet og selvstendig liv for brukerne, og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er gjort for å sikre mennesker med behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv, egen velferd, og gi de muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og deltakelse på aktiviteter som andre i samfunnet. Målet med standarden for BPA, NS 8435, er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

Den helt nye standarden NS 8437 regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Noen av utfordringene på området har vært at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og med et komplisert regelverket å forholde seg til. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen varierer både på bestiller- og leverandørsiden. Å bruke standarden vil bidra til bedre kvaliteten på tjenestene, forenkling, forutsigbarhet, besparelser, og ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Vi inviterer til seminar hvor du kan få høre mer om disse to standardene og brukererfaringer.

Når: 1. februar kl. 1200 – 1600

Hvor: Virke, Henrik Ibsensgate 90, ved Solli Plass i Oslo

Program

1200

Lunsj

1230

Velkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er BPA og hvordan brukes tilbudet?
Stein Johnsen, advokat, Virke

Presentasjon av revidert NS 8435
Stein Johnsen, advokat, Virke

Prosessen ved utlysing og gjennomføring av tjenestekonsesjon knyttet til BPA
Kerstin E. Dybdal, innkjøpsrådgiver, Utvikling- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Regler for offentlig anskaffelse av BPA
Anders Aasland Kittelsen, advokat, Virke

BPA – friheten til å leve
Ola Schrøder Røyset, rådgiver, Prima omsorg

BPA som forebyggende tiltak og alternativ til tvang og makt
Cathrine Schumann, daglig leder, JAG assistanse
Alette Reinholdt, rådgiver, JAG assistanse

Erfaringer med bruk av NS 8435
Stig Morten Skjæran, fagansvarlig, Uloba Independent living Norge SA

BPA til barn
Rigmor Fagerland, fagleder, HjemmeBest

1600

Slutt

Det er gratis å delta.

Påmelding til seminaret

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å reise kollektivt så langt det er mulig. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #bpa dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-01-25

NS 8435:2017

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8437:2017

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter