Unger gutter inkludert en i rullestol som leker

Standard Morgen: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene blir presentert på frokostmøtet 22. juni. Der vil også ulike aktører fortelle litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA gir frihet, fleksibilitet og selvstendig liv for brukerne, og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er gjort for å sikre mennesker med behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv, egen velferd, og gi de muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og deltakelse på aktiviteter som andre i samfunnet. Målet med standarden for BPA, NS 8435, er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på. En nye utgave av standarden vil være på høring i mai.

Standard Norge har nylig lansert en helt ny standard, NS 8437, som regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Noen av utfordringene på området har vært at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og med et komplisert regelverket å forholde seg til. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen variere både på bestiller- og på leverandørsiden. Å bruke standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, forenkling, forutsigbarhet, besparelser, og ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Vi inviterer til frokostmøte hvor du kan få høre mer om disse to standardene.

OBS Arrangementet er flyttet fra 11. mai

Når: 22. juni kl. 0830 til 1030 (frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Foreløpig program

0830

Velkommen

 

 

 

 

De viktigste endringene i revidert standard
Stein Johnsen, advokat, Virke

Prosessen ved utlysing og gjennomføring av tjenestekonsesjon knyttet til BPA
Kerstin E. Dybdal, innkjøpsrådgiver, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Utfordringer og erfaringer med BPA
Aage Gjesdal, fagansvarlig kunder og kontrakter Uloba – Independent Living Norge SA

Forebygging og alternativ til tvang under BPA-kontrakten
Bjørg Røstbø, konsulent, JAG Assistanse AS

Presentasjon av alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
Stein Johnsen, advokat, Virke

1030

Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding til frokostmøtet 

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggenene #bpa, #helsetjenester og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2017-06-01