Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Person som behandler laboratorieprøver

Standard Morgen: Kvalitet for helse- og omsorgstjenester - lansering av NS-EN 15224 oversatt til norsk

Standarden, NS-EN 15224, er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med tilleggskrav, fortolkninger og veiledninger. Standarden ble utgitt på engelsk i 2017, og 25. september inviterer vi til frokostmøte hvor vi lanserer den i norsk utgave.

Virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester må vurdere mange kvalitetsaspekter og ha flere perspektiver når de skal fastsette kravene til kvalitet. Kvaliteten på helse- og omsorgstjenester påvirkes av flere faktorer, som

  • krav i gjeldende lover og forskrifter
  • krav og forventinger fra pasienten 
  • krav fra andre interessenter, f.eks. kjøpere av tjenester og forsikringsselskaper
  • kunnskap og erfaringer fra forskningsprosjekter
  • krav som virksomheten mener er nødvendige.

NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften. På frokostmøtet lanserer vi denne norske versjonen av standarden. Du vil få høre litt om selve standarden og fra representanter for ulike helse- og omsorgstjenester om hvordan de jobber med kvalitet i sin virksomhet.

Når: Tirsdag 25. september 2018, kl. 0830 (frokost fra 0800)  

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0800

Frokost

0830

   

Velkommen

Standardisering innenfor helse og omsorg – hvorfor er det viktig?
Inger Jakobsen, Standard Norge

Innholdet i den nye standarden, NS-EN 15224
Guri Kjørven, Standard Norge

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
Marit Kildal, Helsedirektoratet

Erfaringer med kvalitetsarbeid

  • Julie Mittet, Grefsenhjemmet
  • Mette Myhrhaug, Vestre Viken HF
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-06-18