Realfagsbygget ved NTNU
Realfagsbygget ved NTNU, Trondheim (foto: Jaro Hollan)

Standard Morgen: Prosjektering og utførelse av framtidens betongkonstruksjoner

Det europeiske arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket for betongkonstruksjoner, Eurokode 2, er godt i gang. Det behov for å forbedre noen av de eksisterende beregningsmetodene og å inkludere prosjekteringsregler for helt nye områder. Vi inviterer til Standard Morgen 26. april for å se nærmere på revisjonen av Eurokode 2.

På frokostmøtet vil det bli gitt en oversikt over bakgrunnen for revisjonsarbeidet og hvilke løsninger som blir vurdert. Vi vil se på om det er mulig å utvikle metoder for beregning av skjærkapasitet som er mer anvendelig og som bedre reflekterer det som skjer fysisk i en bruddsituasjon, og hvilke svakheter dagens beregningsmetoder for svinn og kryp har og hvordan kan dette løses.

Det pågår et arbeid for å utvikle prosjekteringsmetoder for bestandighet av betongkonstruksjoner slik at det i framtida skal være mulig å prosjektere betongkonstruksjoner med tilstrekkelig kapasitet til å motstå kloridinntrengning, karbonatisering, frostbelastning og kjemiske angrep.

På frokostmøtet vil vi informere om behovet for endringer i standardardene for betong på grunn av utvikling av materialer. Dette skyldes blant annet økt oppmerksomhet på bestandighet og miljøvennlighet. Det har de siste årene blitt utviklet nye, mer miljøvennlig sementer og betonger som har andre egenskaper enn tradisjonell betong. Det er også behov for å vurdere endringer i regelverket på grunn tilslagets egenskaper, bruk av fiberarmering og rustfri armering. Hvordan påvirker disse endringene prosjektering og utførelse?

Når: 26. april kl. 0830 til 1030 (frokost serveres fra kl. 0800) (møtet er flyttet fra 22. mars)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0830 Velkommen
  Innledning
Vivian Meløysund, prosjektleder, Standard Norge
 

Revisjon av Eurokoder for betong

 • Skjærkapasitet
  Jan Arne Øverli, professor, NTNU
 • Tidsrelaterte effekter
  Terje Kanstad, professor, NTNU
 

Utvikling av betongmateriale

 • Konsekvenser for prosjektering
  Steinar Leivestad, prosjektleder, Standard Norge
 • Proposjonering av lavkarbon-/lavenergibetong - materialsammensetning, produksjonsegenskaper på byggeplass og dokumentasjonsbehov
  Sverre Smeplass, professor II, Skanska
1030 Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding til frokostmøtet

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggenene #betong, #eurokode og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2017-03-28