Trafikkskilt som står i vann

Standard Morgen: Samfunnssikkerhet og beredskap – har vi noe å lære av andre?

Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe med forebygging mot hendelser som kan true sentrale samfunnsfunksjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Standard Norge inviterer til frokostmøte xxxxx (dato ikke avklart) hvor du kan høre mer om hva som skjer på området samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhet i praksis innebærer et tverrsektorielt samarbeid, også over landegrensene. Internasjonalt samarbeid kan bidra til deling av kunnskap og erfaringer som vil bidra til et sikrere og mer robust samfunn. Ikke minst er dette viktig for et lite land som Norge som ikke har mange store ulykker eller kriser.

Samfunnssikkerhet et tversektorielt ansvar?

Samfunnssikkerhet er et nasjonalt ansvar, der kommuner, fylkeskommuner, regionale myndigheter og andre organisasjoner bør samarbeide for å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og samtidig sikre god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Læring fra tidligere hendelser vil være sentralt i alt beredskapsarbeid.

I den internasjonale standardiseringskomiteen for Security and Resilience (ISO/TC 292) pågår det et betydelig arbeid med å utvikle standarder som skal bidra med beste praksis og retningslinjer for å styrke sikkerheten og beredskapen. Slike internasjonale standarder vil være en viktig verktøykasse for å håndtere kriser og bidra til at de samlede nasjonale ressursene blir utnyttet på en best mulig måte for å sikre liv, helse og verdier. Standardene gjør at kravene blir samlet, nedfelt og bygger på beste praksis, og de blir kjent og tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet og forutsigbarhet.

Noe av dette kan du høre mer om på frokostmøtet.

Når: (dato ikke avklart), kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0830 Velkommen
NN, Standard Norge
En liten innledning
Jan Fosse, komitéleder
Samfunnssikkerhet i et forskningsperspektiv
Ole Andreas Engen, professor, Universitetet i Stavanger
Hvordan kan internasjonale standarder bidra til et tryggere og mer robust samfunn? Erfaringer fra Sverige
Stefan Tangen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hvorfor er standarder viktig innenfor security
Hermann Steen Wiencke, Proactima as
Sykkel-VM 2017 i Bergen - Hvordan ivareta sikkerheten til utøverne, tilskuerne og byen? Erfaringer fra planleggingen og gjennomføringen.
Snorre Halvorsen, prosjektleder i Bergen kommune
Samfunnssikkerhet - hvordan påvirke internasjonale standarder innenfor sikkerhet og beredskap? Standard Norge vertskap for ISO/TC 292 i Stavanger 2018
Lars Erik Jensen, Standard Norge
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding (Ikke mulig å melde seg på ettersom tidspunktet ikke er besluttet.)

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggene #samfunnssikkerhet, og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-01-29