Kurs og arrangementer

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
Konferanse: ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø 2017-09-07 Oslo
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2017-09-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-09-13 Bergen
Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet 2017-09-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-09-14 Høvik, Bærum
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk miljøledelse med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-09-26 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-09-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2017-10-17 Bergen
Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger 2017-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs - Risk Manager med mulighet for sertifiseringseksamen 2017-10-24 Lysaker (Bærum)
Konferanse: Sirkulær økonomi 2017-10-31 Oslo
Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid 2017-11-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2017-11-02 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-11-09 Lysaker (Bærum)
Kvalitetsledelse i helsetjenesten 2017-11-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Helhetlig risikostyring i praksis 2017-11-16 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 2017-11-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001 ISOs nye standard for arbeidsmiljø 2017-11-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-11-30 Høvik, Bærum
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-05 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-07 Lysaker (Bærum)