Kurs og arrangementer

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2019-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2019-03-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2019-03-13 Bergen
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2019-03-19 Lysaker (Bærum)
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2019-03-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2019-04-02 Bergen
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2019-04-03 Bergen
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2019-04-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2019-04-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2019-04-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2019-05-09 Bergen
Kurs i næringsmiddeltrygghet med nye ISO 22000:2018 2019-05-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2019-05-22 Lysaker (Bærum)