Kurs og arrangementer

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2017-10-25 Bergen
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-11-01 Bergen
Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid 2017-11-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2017-11-02 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-11-09 Lysaker (Bærum)
Kvalitetsledelse i helsetjenesten 2017-11-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Helhetlig risikostyring i praksis 2017-11-16 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 45001 ISO - den nye standarden for arbeidsmiljø (1 dag) 2017-11-22 Bergen
Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 2017-11-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001 ISOs nye standard for arbeidsmiljø (2 dager) 2017-11-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-11-30 Høvik, Bærum
Kurs i Ledelsessystemer - nye krav og muligheter for ledelsen 2017-12-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-05 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-07 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-03-15 Bergen