Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Byggeplass med kraner og hjelm i forgrunn
Foto: Shutterstock©

Kurs i ISO 45001
- Ny standard for arbeidsmiljø

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av helse, miljø og sikkerhet er et styringssystem for arbeidsmiljø (HMS). Standarden «NS-ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø», som erstatter OHSAS 18001, er bygget på samme overordnede struktur som ISO 9001 og 14001. ISO 45001 publiseres mandag 12. mars. Standarden kommer som NS-ISO 45001 i april.

Dette kurset skal gi deltakerne en forståelse i hvordan de kan bruke NS-ISO 45001 til praktisk styring av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. En god styring av arbeidsmiljø betyr færre uønskede hendelser.

Kurset egner seg godt for ledere, HR/HMS ledere, helse- og vernepersonell og de som har funksjoner i bedriften hvor styring av arbeidsmiljø (HMS/Internkontroll) inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for arbeidsmiljø.

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS-ISO 45001. 

Les også: Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden

Sist oppdatert: 2018-09-14

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001,201118, Lysaker

Tid: 2018-11-20Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i ledelse av arb.miljø med NS-ISO 45001

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse