Byggeplass med kraner og hjelm i forgrunn
Foto: Shutterstock©

Kurs i ISO 45001
- Ny standard for arbeidsmiljø

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av helse, miljø og sikkerhet er et styringssystem for arbeidsmiljø (HMS). Standarden «NS-ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø», som erstatter OHSAS 18001, er bygget på samme overordnede struktur som ISO 9001 og 14001. ISO 45001 publiseres mandag 12. mars. Standarden kommer som NS-ISO 45001 i april.

Dette kurset skal gi deltakerne en forståelse i hvordan de kan bruke NS-ISO 45001 til praktisk styring av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. En god styring av arbeidsmiljø betyr færre uønskede hendelser.

Kurset egner seg godt for ledere, HR/HMS ledere, helse- og vernepersonell og de som har funksjoner i bedriften hvor styring av arbeidsmiljø (HMS/Internkontroll) inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for arbeidsmiljø.

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS-ISO 45001. 

Les også: Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden

Sist oppdatert: 2018-03-21

Kurs i NS-ISO 45001 - Den nye standarden for arbeidsmiljø

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i nye NS-ISO 45001, 260418,Bergen

Tid: 2018-04-26Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001, 24.05.2018, Lysaker.

Tid: 2018-05-24Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i ledelse av arb.miljø med NS-ISO 45001

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse