Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 9001

Vi holder flere forskjellige kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet.

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001- Lysaker

På dette kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsledelse i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsledelse i organisasjoner, for enten å bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem etter ISO 9001:2015.

12. - 13. mars 2019 på Lysaker

Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem - Bergen

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping. Dette kurset har en litt annen vinkling enn kurset over.

2. april 2019 i Bergen

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Oppdateringskurset legger vekt på implementering av kravene i den nye standarden, og verifisering av dette i revisjonsarbeidet. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet).

22. januar 2019 i Bergen

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. 

Les mer og meld deg på

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2018-11-30

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i Oppdatering i ISO 9001,220118,Bergen.

Tid: 2019-01-22Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Kurs

NOK 9 400,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001,12. og 13. mars 2019, Lysaker.

Tid: 2019-03-12Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS-EN ISO 9001,020419,Bergen

Tid: 2019-04-02Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse