Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 9001

Vi holder flere forskjellige kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet.

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

På dette kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsledelse i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsledelse i organisasjoner, for enten å bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem etter ISO 9001:2015.

26. september på Lysaker

Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping. Dette kurset har en litt annen vinkling enn kurset over.

3. oktober i Bergen

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Oppdateringskurset legger vekt på implementering av kravene i den nye standarden, og verifisering av dette i revisjonsarbeidet. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet).

6. november i Bergen

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. 

Les mer og meld deg på

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2018-09-12

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Kurs

NOK 9 400,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001,26. og 27.09.2018,Lysaker

Tid: 2018-09-26Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS-EN ISO 9001,031018,Bergen

Tid: 2018-10-03Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere,061118,Bergen

Tid: 2018-11-06Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse